Contributie

Contributie VV Netwerk seizoen 2022-2023

Senioren(18+)
Competitie €292.50
Alleen trainen
 
Junioren(12-18)
Competitie €220,-
Alleen trainen
 
Recreanten
Competitie €212,50
Alleen trainen €155
 
Mini’s/CMV(8-12)
Incl. 1x per maand een toernooi €137,50
Wedstrijden
 
Verenigingslid/donateur €41,-
 
 

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV in November.
Direct na de ALV worden contributienota’s per post verstuurd.

Betalingen op rekening NL20 RABO 0142 8952 45 t.n.v. VV Netwerk, o.v.v. notanummer en naam.
Kamer van Koophandel 40397108