Contributie

Contributie VV Netwerk seizoen 2023-2024

Senioren(18+)
Competitie €    300,-
Alleen trainen € 217,50
 
Junioren(12-18)
Competitie €    225,-
Alleen trainen €    160,-
 
Recreanten
Competitie € 217,50
Alleen trainen €    160,-
 
Mini’s/CMV(8-12)
Incl. 1x per maand een toernooi € 142,50
Wedstrijden
 
Verenigingslid/donateur €      42,-
Zitvolleybal                                                  € 217,50
Zitvolleybal allleen  trainen                          € 160,-

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV in het najaar.
Direct na de ALV worden contributienota’s per post verstuurd.

Betalingen op rekening NL20 RABO 0142 8952 45 t.n.v. VV Netwerk, o.v.v. notanummer en naam.
Kamer van Koophandel 40397108

Maandelijkse Automatische Incasso
VV Netwerk biedt de mogelijkheid voor contributie betaling middels een (maandelijkse) automatische incasso. 
Vul daarvoor Machtigingskaart v10 in, maak een kopie/foto en stuur een deze naar penningmeester@vvnetwerk.nl.
 
Wedstrijd Tenues
De wedstrijd tenues kunnen besteld worden Jaap Mensink.
De shirts blijven eigendom van VV Netwerk en worden middels een jaarlijkse huur doorbelast.
Bij ontvangst dient een borg te worden betaald, die wordt terugbetaald bij inlevering.
 
Shirt huur: € 12,50
Borg: € 25,00