Contributie

Contributie VV Netwerk seizoen 2017-2018

Senioren(18+)
Competitie €277,50
Alleen trainen €192,50
Junioren(12-18)
Competitie €207,50
Alleen trainen €140,-
Recreanten
Competitie €197,50
Alleen trainen €145,-
Mini’s/CMV(8-12)
Incl. 1x per maand een toernooi €120,-
Wedstrijden €165,-
Verenigingslid/donateur €40,-

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV in November.
Direct na de ALV worden contributienota’s per post verstuurd.

Betalingen op rekening NL20 RABO 0142 8952 45 t.n.v. VV Netwerk, o.v.v. notanummer en naam.