Bestuur & Commissies

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Vacant

Penningmeester:
Daan van Egmond
penningmeester@vvnetwerk.nl

Secretaris:
Rob de Vos
secretaris@vvnetwerk.nl


Algemene functies

Ledenadministratie:
Rob de Vos
ledenadministratie@vvnetwerk.nl

Wedstrijdsecretaris:
Jaap Mensink
wedstrijdsecretaris@vvnetwerk.nl

Scheidsrechter-coördinator:
Jaap Mensink
scheidsrechtercoordinator@vvnetwerk.nl

Jeugdcoördinator teams A-B-C-CMV:                                                                                           

Dominique Ryckebosch
jeugdcoordinator@vvnetwerk.nl

Coördinator Recreanten:                                                                                                                 

Hans Beumer
recreanten@vvnetwerk.nl

Website commissie                                                                                                                   

Raymond Burger                                                                                                                                 

mail voor website content


Behalve de genoemde bestuursfuncties bestaan er nog diverse commissies:

  • Financiële commissie: De financiële commissie heeft tot doel extra inkomsten te genereren voor de vereniging door middel van het afsluiten en onderhouden van sponsorcontracten. De voorzitter van de financiële commissie is de penningmeester.
  • Kascontrole-commissie: Deze commissie controleert de boeken van de penningmeester.
  • Technische commissie: De technische commissie ontwikkelt het technische beleid voor de vereniging en voert dit uit. Denk hierbij aan trainersbeleid, teamindelingen, trainingstijden en zaalindelingen.