Privacy Statement (AVG)

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) is de AVG uitvoerig aanbod gekomen.
Op basis van dit stuk is het privacy Statement van Netwerk besproken.

De persoonsgegevensverwerking is in kaart gebracht en daaruit blijkt dat Netwerk persoonsgegevens alleen gebruikt voor eigen doeleinden, zoals de organisatie rond het volleybal, inroosteren van vrijwilligers en activiteiten.
Er worden geen gegevens aan derden verstrekt anders dan aan de NEVOBO omdat de NEVOBO deze informatie nodig heeft voor de organisatie van haar competities. Alleen het hoogst noodzakelijke wordt geregistreerd.

Er is een privacy statement opgesteld die op de Netwerk site is te vinden.
Hierin staat dat u Netwerk kunt verzoeken persoonlijke informatie/foto’s van u of uw kind van de Netwerk site of uit bestanden te halen.
De belangrijkste bestanden zijn beveiligd en kunnen niet door onbevoegden geopend worden.

Privacy Statement Netwerk juni 2018